Onze huurvoorwaarden

  • De maandelijkse huurprijs is altijd 3% van de aankoopwaarde
  • De maandelijkse termijnen worden door Modernekunst.nl via automatische incasso afgeschreven van het door de huurder opgegeven bankrekeningnummer
  • De huurovereenkomst wordt voor minimaal 6 maanden aangegaan
  • Na deze 6 maanden is de huurovereenkomst per maand schriftelijk/mail opzegbaar
  • Het kunstwerk blijft gedurende de huurperiode eigendom van Modernekunst.nl
  • Huurder zorgt voor een verzekering voor het kunstwerk tegen schade of diefstal, de huurder is aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan/van het kunstwerk gedurende de huurperiode. Als bij schade en/of diefstal blijkt dat huurder het kunstwerk niet heeft verzekerd, dan stelt dit verhuurder in staat om het restant van de huurtermijnen per direct op te eisen
  • Als de betalingen van de huurtermijnen gelijk staan aan de aankoopwaarde van het kunstwerk zoals vermeld in het huurcontract, wordt het kunstwerk automatisch eigendom van huurder
  • Als na minimaal 6 termijnen huurder besluit om het kunstwerk in te leveren vervallen alle verplichtingen tussen huurder en verhuurder
  • Als na minimaal 6 termijnen huurder besluit om het kunstwerk om te ruilen voor een ander kunstwerk, dan komen reeds betaalde huurtermijnen van het oude kunstwerk in korting op het nieuwe kunstwerk.(dit geldt alleen als binnen 14 dagen na het inleveren een nieuw kunstwerk wordt gehuurd of gekocht)
Neem contact op voor meer informatie