Het leren waarderen van moderne kunst

Mind for Business March 14, 2021

Klassieke of hedendaagse kunst: er wordt vaak snel overeengekomen dat ons idee van schoonheid subjectief is en steeds verandert met de tijd. Als individu worden we gevormd door persoonlijke smaak, ervaring en gevoelens. Daarom is het van belang om een ruimdenkend perspectief te hebben bij het bekijken van kunst die niet noodzakelijk als "mooi" wordt beschouwd. 

In plaats van kritiek te leveren, is het de bedoeling het kunstwerk en zijn context (zoals historische achtergrond, motieven, enz.) te begrijpen om er een zinvolle betekenis aan te geven. Er is vaak sprake van een gebrek aan begrip bij het bezoeken/bekijken van hedendaagse kunst, waar, onterecht, te vaak nog spottend over wordt gesproken.

Een kort overzicht van hedendaagse kunst

Tot ongeveer het einde van de jaren 1950 hielden we ons bezig met het rationele deel van ons geloofssysteem, met de nadruk op het logische redeneren en de wetenschap.

In de huidige tijd beginnen we onze wereld met een meer omvattende blik te bekijken. Hedendaagse kunst weerspiegelt hoe we zijn gegroeid in het omarmen van subculturen, alternatieve verhalen, innovatieve ideeën en opzienbarende media. Het spoort ons aan te twijfelen aan wat we weten en geloven.

 Betekenis uit hedendaagse kunstwerken afleiden

Veel hedendaagse kunstwerken weerspiegelen de maatschappelijke bezorgdheid over de identiteit van mensen, zowel op cultureel, sociaal-economisch als politiek vlak.

Moderne kunst verkent en respecteert diversiteit en verschillen. Door de abstracte aard van hedendaagse werken kunnen kunstenaars hun stelling omkaderen, versluierd door de bescherming die alleen kunst kan bieden.

Van buiten naar binnen kijken

Voor een liefhebber van traditionele kunst kan het vaak een uitdaging zijn om warm te lopen voor hedendaagse kunst, omdat deze een zeer open karakter heeft. Er bestaan geen specifieke stijlen of media. Het kan figuratief, abstract, pop, toegeëigend zijn. Het kan een performance zijn, een installatie, op tekst gebaseerd en conceptueel tegelijk.

Hoewel men zich een buitenstaander kan voelen als men tentoonstellingen bekijkt, is het essentieel om hedendaagse kunst niet af te wijzen louter en alleen omdat het werken in uitvoering zijn, anders en ogenschijnlijk vreemd.

Om hedendaagse kunst beter te kunnen waarderen en ervan te genieten, is het belangrijk om meer te vragen dan te antwoorden; ruimte te laten voor meerdere invalshoeken; te kijken naar verbanden en te zien hoe de kunstwerken interessante dialogen kunnen creëren.

De hedendaagse kunstwerken hebben het vermogen om de kunstindustrie nieuw leven in te blazen en discussies uit te lokken zoals "is dit kunst?" en " wat betekent dit?". Als een reflectie van de hedendaagse cultuur, voegt het diepte en waarde toe in ons dagelijks leven.

 

Begrijpt u hedendaagse kunst niet?

Door zijn abstracte aard, kan hedendaagse kunst moeilijk te begrijpen zijn voor mensen. Wanneer mensen het niet begrijpen, verwerpen ze het. Mensen zeggen dan dat het zwendel is, of dat deze kunstenaars oplichters zijn die alleen maar geld proberen te verdienen. Maar niets is minder waar! Wenst u uw waardering voor hedendaagse kunst te vergroten? Dan volgen hier een paar tips om ervoor te zorgen dat u alles wat hedendaagse kunst te bieden heeft ook echt kunt waarderen.

  1. Tussen de regels lezen

Het is een beetje cliché, maar de vraag "wat stelt het voor?" is niet alleen geldig, maar ook van essentieel belang om te begrijpen hoe hedendaagse kunst werkt en wat het te bieden heeft. Vooral bij moderne kunst, die zich sterk concentreert op een afspiegeling van de maatschappij, moet u denken aan de wereld van vandaag en hoe die zich verhoudt tot het kunstwerk, in plaats van het zomaar op te vatten. Misschien vindt u dat het werk enkele van de kwesties weerspiegelt die vandaag de dag belangrijk zijn voor mensen, waardoor uw waardering voor de hedendaagse kunst zou kunnen toenemen.

 

  1. Wees ''open-minded''

Wanneer u een hedendaagse kunstexpositie bijwoont, is het averechts om er met een hyperkritische houding naartoe te gaan. In plaats van naar de tentoonstelling te komen met de houding dat deze kunstenaars frauduleuze artiesten zijn, moet u proberen zo nederig/open mogelijk te zijn, en de verschillende invalshoeken die de kunst te bieden heeft te ervaren in plaats van kritiek te leveren op de kunst zelf. Dat is het belangrijkste, omdat u uw houding tegenover hedendaagse kunst niet zult kunnen veranderen als u met een vooringenomen houding naar de tentoonstelling komt. Wilt u hedendaagse kunst waarderen? Begin dan vanuit een open houding.

 

  1. Vanuit een ander perspectief

Een kunstenaar heeft een ander perspectief en wereldbeeld dan u en de kunst die hij maakt weerspiegelt dat verschil. Als u de achtergrond van de artiest niet kent, en u probeert op een plaats te komen waar u zijn werk kunt waarderen, moet u een klein beetje over zijn geschiedenis te weten komen. Het is zeer gebruikelijk dat er bij tentoonstellingen brochures liggen met alle informatie die u nodig heeft over de kunst en de kunstenaar die het heeft gemaakt. Dit geeft een nieuwe dimensie aan het ervaren van hedendaagse kunst, en is een goede manier om uw waardering ervoor te verhogen.

 

  1. Moderne kunst heeft veel te bieden

Wenst u een intellectueler en zelfs een beter mens te zijn? Als u aandacht besteedt aan wat hedendaagse kunst te bieden heeft, komt u er al snel. De hedendaagse kunst behoort tot de belangrijkste tijdperken, en ondanks haar abstracte aard, is het van vitaal belang dat het de waardering krijgt die het verdient. Als u hedendaagse kunst wilt gaan waarderen, moet u met een nederige houding komen, de kunst zien vanuit het perspectief van de artiest en tussen de regels door lezen om de ware betekenis van de kunst te vinden. Als u al deze dingen doet, zal het waarderen van moderne kunst een eenvoudige opgave zijn.